Cisternová přeprava - Oleje

Fluxační, topné a základové oleje přepravují speciální cisternové soupravy Petrochemia Trans s.r.o. v rámci střední Evropy a dalších států EU.

Specialista na cisternovou přepravu fluxačních olejů určených pro další zpracování!

  • Topné oleje se používají při vytápění výrobních provozů, elektráren, cementáren, strojírenských podniků a mimo jiné také chemických závodů. Včasná dodávka tohoto média je garantována díky mnohaletým zkušenostem, znalostem nakládkových míst a také díky velkému počtu vlastních cisternových souprav. Fluxační a speciální oleje se převáží v rámci širšího okruhu států EU.
  • Regionální působení a perfektní znalosti dopravních tras a petrochemických závodů v rámci Německa, České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Francie a Dánska jsou výhodou pro všechny partnery.

Kvalita služeb

  • Operativní řešení nečekaných požadavků na cisternovou přepravu.
  • Dispečink funguje 24/7/365.
  • GPS monitoring pohybu vozidel.
  • Proškolení zaměstnanci na bezpečnost při nakládce, vykládce a manipulaci s petrochemickými produkty.
  • Flexibilita v přijímání objednávek - telefon, e-mail, SMS,...
  • Soupravy a řidiči splňují přísné normy ADR - pravidelné zákonné a certifikační kontroly vozového parku dle platné legislativy.

Poptávka cisternové přepravy olejů